תן-פליק , תמיכה טכנית - עידכון: שגיאה בפתיחת נושא - נפתר

לכל המשתמשים שהופיעה להם שגיאה כשניסו לפתוח נושא חדש
בפורום הקבוצה - התקלה אותרה ותוקנה.

כעת תוכלו להוסיף נושאים ללא כל בעיות.

עמודים:  (0)
1