גלישה בטוחה


לכאורה – המקום הכי בטוח ומוגן (בבית, אצל חברים, בביה"ס).
למעשה, מקום שהוא חסר גבולות. ניתן להפליג לכל מקום והרבה מאוד דברים נראים אפשריים.
זהו הקסם שבגלישה, אבל מאחורי הקסם הזה מסתתר לפעמים גם סיכון.

אז כדי שכולנו נגלוש ברשת (ועל כנפי הדמיון ובכלל...)

בואו נהיה מודעים לכמה כללי זהירות בסיסיים.

זהירות אישית
תקשורת בין אנשים קיימת כבר מיליוני שנים,בהתחלה היינו שולחים באמצעות יונת דואר, מברקים, מכתבים, לאט לאט התקדמנו לתקשורת דרך הטלפון, פקסים ומשם נסללה הדרך לתקשורת באינטרנט.

היום כדי להכיר אנשים מהקצה השני של העולם, לברר מושג בהיסטוריה, לדבר עם הדודה מקנדה או לראות את הביג בן בלונדון כל שנדרש מאיתנו הוא לחיצה קטנה על עכבר המחשב וכל העולם פרוס לפנינו.

אך בצד כל הדברים הנהדרים שמציע האינטרנט ישנן גם סכנות רבות, אנונימיות היא מילה מאוד מקושרת עם המושג אינטרנט, שם ניתן להיות חופשיים יותר, שנונים יותר, זורמים יותר, אנחנו יכולים לבחור להיות דמות אחת או אחרת.

ההכרות עם האנשים נעשית מאחורי מסך ומקלדת, אין לנו כל דרך לדעת האם בצד השני של השיחה יושב לו נער בן 12 שמחפש חברה עם תחומי עניין משותפים, או אדם אחר אשר יכול להרע ולסכן אותנו.

האינטרנט פתוח בכל העולם לכל העולם לכן ישנם גם תכנים קשים שהוא מכיל , אתרים של פורנוגרפיה, פדופיליה, אלימות קשה וכו'.

נסו להימנע מגלישה באתרים המכילים תכנים העלולים לפגוע בכם בדרך כלשהי.

קיימת סכנה להיחשף לאנשים אשר ינסו לסחוט אותנו רגשית או חומרית, אנשים אשר יכולים לפגוע בנו בדרכים אלימות, להפר את הפרטיות שלנו ולנצלה לרעה.

אם במהלך השיחה נתקלתם במשהו שהעלה את חשדכם או משהו שגרם לכם לאי נוחות כלשהי, תסמכו על תחושת הבטן שלכם, עזבו את השיחה, יש אפשרות להעביר את הנושא הלאה לגורמים גבוהים יותר כמו הנהלת הצ'אט, הפורום, או האתר בו גלשתם.

ישנם כללי יסוד לשימוש נבון באינטרנט שהחשוב שבהם

לא למסור פרטיים אישיים – לא בפורום, לא באתרים, לא במיילים ולא לאדם שהכרנו בצ'ט.

לא למסור – כתובת, טלפון, שם פרטי, שמות הורים, מספר כרטיס אשראי, תמונות וכו'.

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר yelemתנאי שימוש 

 

1 השימוש באינפורמציה המפורסמת בפורטל פורטל הנוער פליק  הוא על אחריות המשתמש/ת.  מערכת פורטל הנוער פליק  אינה אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במידע זה.
בעלי הפורטל הנוער פליק  לא ישאו בכל אחריות ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך לכל נזק ישיר או עקיף ,מכל סוג שהוא ,שיגרם למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש במידע אשר בפורטל בכלל, ו\ או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, פרסום או כל מידע אחר אשר קיימים בפורטל  הצעירים פליק .

 

1.3 האחריות לגבי תוכן הפרסומים ותוכן המאמרים המופיעים באתר הינה על המפרסמים בלבד.  מערכת פורטל הנוער פליק  לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע, לדיוקו או לאמינותו.  האחריות היחידה לתוכן הפרסומות, המאמרים והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.  אין בעלי הפורטל הנוער פליק  ערבים, בכל דרך שהיא, לפרסומים המופיעים בפורטל או לתוצאות השימוש במידע הפרסומי אשר בפורטל.
 

1.4 פורטל הנוער פליק אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בפרסומי התכנים בפורטל פליק.  מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם בפורטל הנוער פליק הינו של המפרסם בלבד.
משתמש אשר יפרסם תכנים המפרים את תנאי הפרסום בפורטל ישפה את פורטל הנוער פליק מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש ו/או פרסום שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירות במגזין פליק.

 

1.5 פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.  השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של  המשתמש.

 

1.6  מערכת פורטל הנוער פליק  רשאית שלא לפרסם מודעת פרסום, פרטים פרסומיים ושיווקיים כלשהם, מאמרים וכתבות או כל חומר אחר במידה ואלה אינם עונים לקריטריונים שנקבעו על ידה או על פי כל שיקול דעת אחר של מנהלי הפורטל הצעירים פליק , וכן מנהלי מערכת הפורומים רשאים לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.

  

1.7  בעלי הפורטל הנוער פליק  בלבד – או כל מי שיקבל היתר בכתב מבעלי האתר – והם בלבד, רשאים לפרסם בדפי הפורטל הנוער פליק  מודעות פרסומת, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, מודעות-חלון קופצות (PopUp windows), "באנרים", או לפרסם בכל דרך אחרת שיוחלט על ידי בעלי הפורטל הנוער פליק .

 

 

2. תנאי פרסום במערכת הפורומים / קהילות/ מאמרים/ בלוגים

2.1  ככלל, מערכת פורטל הנוער פליק  איננה מאפשרת פרסום באנרים או מודעות טקסט ומידע פרסומי אחר במערכת הפורומים של פורטל צעירים פליק . 

 

2.2  מערכת פורטל הנוער פליק  שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות פרסומיות בפורומים במאמרים ובבלוגים או כל הודעה אחרת ללא כל אתראה לכותבי ההודעות ו/או למנהלי הפורומים, עפ"י שיקולי המערכת.

 

3. תנאי כתיבה/פרסום מאמרים בפורטל הנוער פליק .

3.1  פורטל פליק משמש במה חופשית לבני נוער באשר הם.

הנהלת פורטל הנוער פליק אינה מחויבת לפרסם כל מאמר או כל מידע שנשלח אל המערכת.

 

3.2  בדפי המאמרים השונים לא יהיו פרטי הכותבים (כתובת דוא"ל, מספרי טלפון וכו') עבור כותבים אשר עבורם קיים דף אודות.

 

הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי פורטל פליק כדלקמן:

·         כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי פרסום אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות  הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י פורטל פליק, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותי פורטל הנוער פליק לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את פורטל הנוער פליק מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע: (א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995. (ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

·         כי ישפה את פורטל הנוער פליק מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירות ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי פורטל פורטל הנוער פליק לצורך קבלת השירות.

·         כי הוא יודע שהשירות, ניתן לו ע"י פורטל פליק, בין היתר, מכוח חוזים של פורטל הנוער פליק עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.